Heb je vragen, of wil je je verhaal kwijt? Stuur ons een e-mail

Leven met artrose: Hoe de Wmo kan helpen

Artrose is een veelvoorkomende aandoening die pijn en stijfheid in de gewrichten veroorzaakt. Het beperkt de mobiliteit en kan het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden. Gelukkig biedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteuning en voorzieningen voor mensen met artrose en andere beperkingen. 

Artrose: impact op het dagelijks leven en hoe de Wmo helpt

Artrose treft miljoenen mensen wereldwijd en is een van de meest voorkomende vormen van artritis. Het treft voornamelijk oudere volwassenen, maar kan ook op jongere leeftijd voorkomen. De aandoening kenmerkt zich door het geleidelijke verlies van kraakbeen in de gewrichten, wat leidt tot pijn, stijfheid en beperkte bewegingsmogelijkheden. Artrose kan het moeilijk maken om alledaagse activiteiten uit te voeren, zoals lopen, traplopen of huishoudelijke taken.

Wmo en artrose: wat je moet weten

De Wmo is een Nederlandse wet die gemeenten verplicht om ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking zoals artrose. De wet is gebaseerd op vier belangrijke principes: eigen kracht, preventie, compensatieplicht en maatwerkvoorzieningen. Eigen kracht benadrukt het belang van zelfredzaamheid en het vermogen van mensen om hun eigen leven vorm te geven. Preventie richt zich op het voorkomen of verminderen van beperkingen. Compensatieplicht houdt in dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het compenseren van beperkingen die mensen ervaren. Maatwerkvoorzieningen verwijzen naar specifieke ondersteuning en voorzieningen die op individuele basis worden bepaald.

Artrose en de Wmo: ondersteuning voor dagelijkse taken

Onder de Wmo zijn er verschillende vormen van ondersteuning en voorzieningen beschikbaar voor mensen met artrose. Bijvoorbeeld het verstrekken van mobiliteitshulpmiddelen zoals rollators of aangepaste schoenen om de mobiliteit te vergroten. Daarnaast zijn huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning, dagbesteding en respijtzorg mogeliljkheden om het dagelijks leven te vergemakkelijken. Ook fysiotherapie en ergotherapie kunnen worden ingezet. 

Wmo en artrose: persoonlijke plannen voor ondersteuning

Het individuele plan, ook wel het ondersteuningsplan genoemd, speelt een cruciale rol in de Wmo. Dit plan wordt opgesteld in samenspraak met de patiënt en eventuele zorgverleners. Het plan is op maat gemaakt en richt zich op je specifieke behoeften en doelen. Het legt vast welke ondersteuning nodig is en hoe die kan worden verleend. Het individuele plan waarborgt dat mensen met artrose de juiste ondersteuning krijgen die aansluit bij hun unieke situatie.

Wmo en artrose: alle partijen erbij betrekken voor de beste resultaten

Om de effectiviteit van de geboden ondersteuning te vergroten, is samenwerking tussen de patiënt, de gemeente en andere relevante organisaties en zorgverleners van essentieel belang. Door gezamenlijk te werken, kunnen de behoeften van de persoon beter worden begrepen en kan er een passend ondersteuningsnetwerk worden gecreëerd. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen open communiceren en informatie delen om de beste resultaten te bereiken.

Praktische tips en advies:

  • Maak een lijst van dagelijkse activiteiten die moeilijkheden opleveren en bespreek deze met je gemeente om te kijken welke ondersteuning mogelijk is.
  • Informeer naar fysiotherapie en ergotherapie als aanvullende vormen van ondersteuning.
  • Onderzoek andere mogelijkheden en informeer bij je gemeente naar alle beschikbare voorzieningen die kunnen helpen bij het verlichten van de symptomen en het bevorderen van je zelfstandigheid.

Meest gelezen