Heb je vragen, of wil je je verhaal kwijt? Stuur ons een e-mail

Wmo en dementie

Dementie en de Wmo: ondersteuning voor een zelfstandiger leven

Dementie is een ingrijpende aandoening die het geheugen, denkvermogen en het gedrag van mensen aantast. Het heeft een enorme impact op zowel degenen die eraan lijden als hun naasten. Gelukkig biedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteuning en voorzieningen om mensen met dementie te helpen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. 

Dementie: een groeiend probleem in onze vergrijzende samenleving

Dementie is een progressieve aandoening die het geheugen, denkvermogen en de sociale vaardigheden aantast. In Nederland zijn er naar schatting zo'n 280.000 mensen met dementie, en dit aantal zal naar verwachting toenemen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Dementie heeft een grote impact op het dagelijkse leven van mensen die eraan lijden. Ze hebben veel moeite met alledaagse taken zoals het onthouden van afspraken, het herkennen van mensen en het zelfstandig uitvoeren van activiteiten. Daarnaast kan dementie leiden tot gevoelens van verwarring, frustratie en isolatie.

De Wmo uitgelegd: zelfredzaamheid en maatwerk bij dementie

De Wmo biedt specifieke maatregelen en voorzieningen voor mensen met dementie om hun zelfstandigheid en participatie in de samenleving te bevorderen. De belangrijkste principes van de Wmo zijn eigen kracht, preventie, compensatieplicht en maatwerkvoorzieningen. Eigen kracht benadrukt dat mensen zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en welzijn. Preventie richt zich op het voorkomen van problemen en het bevorderen van welzijn. De compensatieplicht houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor het compenseren van de beperkingen die mensen ondervinden. Maatwerkvoorzieningen betekenen dat de ondersteuning afgestemd moet worden op de individuele behoeften en situatie van de persoon met dementie.

Dementie en de Wmo: welke hulp is beschikbaar?

De Wmo kent verschillende vormen van ondersteuning en voorzieningen voor mensen met dementie. Denk aan huishoudelijke hulp, begeleiding bij activiteiten, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en respijtzorg voor mantelzorgers. Huishoudelijke hulp kan helpen bij het schoonhouden van de woning en het verzorgen van maaltijden. Begeleiding bij activiteiten kan sociale interactie bevorderen en helpen bij het behouden van cognitieve vaardigheden. Vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel of aangepast vervoer, maken het mogelijk om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Woningaanpassingen, zoals het plaatsen van handgrepen of een traplift, kunnen de veiligheid en toegankelijkheid van je woning verbeteren. Respijtzorg biedt mantelzorgers tijdelijke vervanging en ontlast hen van de zorgtaken.

Dementie en het ondersteuningsplan: regie over je eigen zorgproces

Een belangrijk aspect van de Wmo is het individuele plan, ook wel bekend als het ondersteuningsplan. Dit plan wordt opgesteld in samenspraak met de patiënt en eventuele mantelzorgers. Het individuele plan is maatwerk en richt zich op de specifieke behoeften en wensen van iemand met dementie. Het beschrijft de doelen, ondersteuningsbehoefte en de gewenste resultaten. Door middel van het individuele plan kan iemand met dementie de ondersteuning krijgen die nodig is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de samenleving.

Betere zorg voor dementie: De rol van mantelzorgers en andere betrokkenen

De Wmo legt de nadruk op samenwerking tussen iemand met dementie, de gemeente en andere relevante organisaties of zorgverleners. Deze samenwerking is essentieel om de effectiviteit van de geboden ondersteuning te vergroten. De patiënt en eventuele mantelzorgers zijn de belangrijkste partners bij het opstellen en uitvoeren van het individuele plan. De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van de benodigde voorzieningen en het coördineren van de zorg. Andere betrokken partijen kunnen bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, casemanagers dementie, ergotherapeuten en dagbestedingscentra zijn.

Dementie en de Wmo: praktische adviezen voor het verkrijgen van ondersteuning

Tip 1: Neem contact op met je  gemeente: als jij of je naaste dementie heeft en ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met je gemeente. Zij kunnen je informeren over de specifieke voorzieningen en het aanvraagproces.

Tip 2: Wees specifiek in je aanvraag: beschrijf zo duidelijk mogelijk welke ondersteuning of voorzieningen je nodig hebt. Geef concrete voorbeelden van situaties waarin je hulp nodig hebt en welke impact dit heeft op je dagelijks leven.

Tip 3: Onderzoek andere mogelijkheden: naast de Wmo zijn er mogelijk ook andere regelingen of organisaties die ondersteuning bieden aan iemand met dementie. Het is belangrijk om alle mogelijkheden te onderzoeken en te kijken welke het beste aansluiten bij je behoeften.

Toegang tot passende zorg: de waarde van Wmo voor mensen met dementie

De Wmo biedt waardevolle ondersteuning en voorzieningen voor mensen met dementie, waardoor ze een betere levenskwaliteit kunnen ervaren. Het individuele plan, samenwerking tussen betrokken partijen en praktische tips bij het aanvraagproces spelen hierbij een belangrijke rol. 


Meest gelezen