Heb je vragen, of wil je je verhaal kwijt? Stuur ons een e-mail

Leven met gehoorverlies? Laat de Wmo je ondersteunen

Ontdek de Wmo-voorzieningen voor gehoorverlies

Gehoorverlies is een veelvoorkomende aandoening die het leven van miljoenen mensen wereldwijd beïnvloedt. Gelukkig biedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) essentiële hulp aan mensen met een beperking zoals gehoorverlies. 

De Wmo is een belangrijke Nederlandse wet die tot doel heeft de zelfredzaamheid en participatie van burgers te bevorderen. Er zijn maatregelen en voorzieningen om mensen met een beperking de nodige ondersteuning op maat te bieden die ze in staat stelt om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Gehoorverlies bij ouderen: Een Stille Uitdaging

Gehoorverlies is een aandoening waarbij het gehoor geleidelijk of plotseling vermindert. Wereldwijd hebben naar schatting 466 miljoen mensen gehoorverlies. Dit aantal neemt toe. Gehoorverlies kan variëren van licht tot ernstig en kan een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks leven.

Gehoorverlies is een veelvoorkomend probleem bij ouderen, dat aanzienlijke invloed kan hebben op hun levenskwaliteit. Hier zijn vijf feiten over dit onderwerp:

  1. Prevalentie: Ongeveer één op de drie mensen boven de 65 jaar heeft last van gehoorverlies, en deze prevalentie neemt toe met de leeftijd.
  2. Sociale isolatie: Ouderen met gehoorverlies lopen het risico geïsoleerd te raken, doordat communicatie moeilijker wordt en ze sociale situaties vermijden.
  3. Cognitieve gevolgen: Gehoorverlies is gekoppeld aan een versneld cognitief achteruitgangsproces en een verhoogd risico op dementie.
  4. Behandelbaarheid: Moderne hoortoestellen en implantaten kunnen de levenskwaliteit van ouderen aanzienlijk verbeteren, door geluiden en gesprekken weer toegankelijk te maken.
  5. Preventie: Bewustwording over gehoorbescherming op jonge leeftijd kan het risico op gehoorverlies op latere leeftijd verminderen, en regelmatige gehoortests zijn essentieel voor vroege detectie.

Het is van groot belang dat er aandacht wordt besteed aan gehoorverlies bij ouderen, zodat zij een actieve en betrokken rol kunnen blijven spelen in de samenleving.

Wat kan de Wmo betekenen bij gehoorverlies

De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) biedt ouderen met gehoorverlies ondersteuning door het verstrekken van hulpmiddelen zoals hoortoestellen, telefoons met versterkt geluid, en aanpassingen aan de woonomgeving voor betere akoestiek. Daarnaast bevordert de Wmo sociale participatie door het faciliteren van activiteiten en programma's die de communicatie en interactie van ouderen met gehoorverlies bevorderen, waardoor hun kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Verbeter je gehoor en kwaliteit van leven met ondersteuning door de Wmo

Onder de Wmo zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar. Voorbeelden zijn hoortoestellen, professionele hoorzorg, tolk- en communicatiediensten en trainingen voor het omgaan met gehoorverlies in het dagelijks leven. Deze voorzieningen zijn bedoeld om de communicatie te verbeteren, sociale isolatie te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.

Het individuele plan bij gehoorverlies: maatwerk 

Het individuele plan, ook wel het ondersteuningsplan genoemd, is van cruciaal belang voor mensen met gehoorverlies. Dit plan wordt op maat gemaakt en richt zich op de specifieke behoeftes zoals het gebruik van hoortoestellen, communicatievaardigheden en deelname aan sociale activiteiten.

Samenwerking voor beter gehoor: Wmo en gemeente in actie

Een goede samenwerking tussen iemand met gehoorverlies, de gemeente en relevante organisaties of zorgverleners is essentieel om effectieve ondersteuning te bieden. Deze samenwerking helpt bij het aanpakken van alle aspecten van het leven met gehoorverlies, zoals sociale interactie, werk participatie en toegang tot gezondheidszorg.

Praktische tips bij het aanvragen van Wmo voor gehoorverlies

  • Informeer bij de gemeente over alle beschikbare voorzieningen en maatregelen voor gehoorverlies.
  • Overleg met audiciens en hoorzorgspecialisten om te bepalen welke specifieke ondersteuning het meest geschikt is voor jouw situatie.
  • Onderzoek ook andere mogelijkheden voor aanvullende hulp en financiële ondersteuning.

Levenskwaliteit verbeteren: de voordelen van Wmo 

Als je lijdt onder gehoorverlies, moedigen we je aan om de Wmo-voorzieningen te benutten en te profiteren van het individuele plan op maat. Bewustzijn en toegang tot passende ondersteuning zijn essentieel om de uitdagingen van gehoorverlies aan te gaan en het welzijn te bevorderen.


Meest gelezen