Heb je vragen, of wil je je verhaal kwijt? Stuur ons een e-mail

Wmo en Parkinson

Parkinson en Wmo: ontdek de mogelijkheden

Parkinson is een complexe aandoening die het leven van miljoenen mensen wereldwijd beïnvloedt. Gelukkig biedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) waardevolle hulp aan Parkinson-patiënten. 

De Wmo is een belangrijke Nederlandse wet die als doel heeft de zelfredzaamheid en participatie van burgers te bevorderen. Het biedt specifieke maatregelen en voorzieningen om ervoor te zorgen dat mensen met beperkingen, zoals Parkinson, de juiste ondersteuning op maat krijgen.

Parkinson: feiten en impact

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij de zenuwcellen in de hersenen degenereren. Dat leidt tot diverse motorische en niet-motorische symptomen. Wereldwijd hebben naar schatting 10 miljoen mensen Parkinson, en dit aantal neemt toe. Deze aandoening kan een ingrijpende impact hebben op het dagelijks leven. Symptomen zijn trillingen, stijfheid, traagheid, evenwichtsproblemen en veranderingen in spraak en stemming.

Wmo ondersteuning voor Parkinson is maatwerk 

De Wmo biedt een breed scala aan ondersteuningsmaatregelen voor mensen met de ziekte van Parkinson. De belangrijkste principes van de Wmo, zoals eigen kracht, preventie, compensatieplicht en maatwerkvoorzieningen, spelen een cruciale rol bij het bieden van passende hulp aan mensen met Parkinson. 

Hulp bij Parkinson: diverse voorzieningen

Onder de Wmo zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar voor mensen met Parkinson. Voorbeelden zijn ergotherapie om dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken, fysiotherapie om de mobiliteit te verbeteren, psychosociale ondersteuning voor zowel patiënten als mantelzorgers en hulpmiddelen om je zelfstandigheid te behouden.

Individueel plan bij Parkinson

Het individuele plan, ook bekend als het ondersteuningsplan, is van essentieel belang voor Parkinson-patiënten. Dit op maat gemaakte plan richt zich op specifieke behoeften zoals aanpassingen in huis, medicatiebeheer en mobiliteitshulpmiddelen.

Samenwerking Wmo en gemeente

Een goede samenwerking tussen iemand met Parkinson, de gemeente en zorgverleners is essentieel om effectieve ondersteuning te bieden. Deze samenwerking helpt bij het aanpakken van alle aspecten van het leven met Parkinson, zoals gezondheid, welzijn en sociale participatie.

Praktische tips voor ondersteuning bij de ziekte van Parkinson

  • Informeer bij de gemeente over beschikbare voorzieningen voor Parkinson-patiënten.
  • Overleg met zorgverleners om de meest geschikte ondersteuning te vinden.
  • Onderzoek ook andere mogelijkheden voor aanvullende hulp en financiële ondersteuning.

Wmo voordelen voor mensen met Parkinson

De Wmo biedt waardevolle ondersteuning aan mensen met Parkinson waardoor ze hun levenskwaliteit kunnen verbeteren en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Als je lijdt aan de ziekte van Parkinson, moedigen we je aan om de Wmo-voorzieningen te benutten en te profiteren van het individuele plan op maat. 


Meest gelezen