Heb je vragen, of wil je je verhaal kwijt? Stuur ons een e-mail

Wmo cijfers - Belangrijke Wmo cijfers op een rijtje

Wat is de Wmo? 

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet  is er om ouderen, mensen met een handicap of mensen met psychische problemen te helpen. De hulp is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het is belangrijk dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving, ongeacht hun achtergrond of situatie. De Wmo helpt daarbij door passende zorg en hulp te bieden. De gemeente speelt hierbij een grote rol. Er zijn verschillende soorten hulp beschikbaar, zoals hulp bij huishouden, ondersteuning thuis, en hulpmiddelen en diensten. 

Gegevens en cijfers Wmo 

Laten we eens kijken naar de cijfers en gegevens over de Wmo:

  • In de jaren 2017 tot 2021 zien we een stijging in het aantal mensen dat gebruikmaakt van de Wmo. In 2017 waren er ongeveer 873.000 mensen die hulp in het huishouden kregen. Dit aantal groeide tot 1.189.000 in 2021.
  • De kosten voor de Wmo zijn ook gestegen. In 2017 waren de totale kosten ongeveer 2,9 miljard euro, in 2021 was dit gestegen tot 3,7 miljard euro.

Aantal Wmo gebruikers (2017-2027)

JaarTypeAantal inwonersAantal 65-plussersAantal Wmo-gebruikersHulp bij huishoudenOndersteuning ThuisHulpmiddelen & Diensten
2017daadwerkelijk17.081.5073.228.405873.278327.161232.520567.612
2018daadwerkelijk17.181.0843.240.411981.129347.365279.866638.266
2019daadwerkelijk17.282.1633.314.7151.093.257409.287293.096704.252
2020daadwerkelijk17.407.5853.393.2171.147.544462.544304.123723.617
2021daadwerkelijk17.475.4153.457.5031.189.453488.963246.940747.202
2022daadwerkelijk17.590.6723.525.4531.149.525484.950233.545717.220
2023voorspelling17.735.4003.611.1581.180.554518.898238.196728.404
2024voorspelling17.868.6003.690.3031.209.442545.088246.565738.172
2025voorspelling17.980.0003.765.2651.237.151570.716254.611747.138
2026voorspelling18.088.3003.840.1241.264.774596.269262.572756.011
2027voorspelling18.192.8003.914.5881.292.280621.866270.309746.779

Bron: https://wmovoorspelmodel.vng.nl/ 

Bovenstaande tabel toont een opwaartse trend in het aantal Wmo-gebruikers gedurende de periode 2017-2021 en in de voorspelling t/m 2027. Deze stijging benadrukt de groeiende behoefte aan ondersteuning onder de Nederlandse bevolking.

Soorten ondersteuning Wmo

De Wmo biedt verschillende soorten hulp zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer. Iedereen is anders, dus het is belangrijk om verschillende vormen van hulp aan te bieden.

Kosten en financiering Wmo

Om de kosten van de Wmo te begrijpen, moeten we kijken naar zowel de uitgaven van de gemeenten als de landelijke uitgaven. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bedroegen de totale uitgaven aan de Wmo in 2020 circa 6,5 miljard euro. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren, wat de groeiende vraag naar Wmo-diensten weerspiegelt.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leveren van Wmo-diensten.  Zij  ontvangen hiervoor een bijdrage van het Rijk. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bedroeg het budget voor de Wmo in 2020 ongeveer 2,5 miljard euro. Gemeenten financieren de rest van de kosten via eigen middelen zoals gemeentelijke belastingen.

Eigen bijdrage Wmo 2024

Mensen die gebruikmaken van de Wmo moeten soms zelf een bijdrage betalen. Deze bijdrage is bedoeld om een deel van de kosten te dekken en ervoor te zorgen dat het systeem betaalbaar blijft. 

Je betaalt voor de meeste Wmo-hulp en ondersteuning maximaal € 19,00 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit bedrag verhoogd naar € 20,60. In de toekomst, vanaf 2026, zal er een belangrijke verandering plaatsvinden. De eigen bijdrage zal inkomensafhankelijk worden voor gebruikers met een inkomen vanaf 30.000 euro. Dit betekent dat mensen met hogere inkomens een grotere bijdrage zullen moeten leveren, met een maximum van 255 euro per maand.

Berekening eigen bijdragen Wmo

De berekening van de eigen bijdragen voor Wmo-diensten is een complex proces dat rekening houdt met verschillende factoren, waaronder:

  • Inkomen: Het belastbaar inkomen van de gebruiker is een belangrijk element bij het bepalen van de eigen bijdrage. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de bijdrage.
  • Vermogen: Naast het inkomen wordt ook het vermogen van de gebruiker in beschouwing genomen. Hieronder vallen onder andere spaargeld, beleggingen, en eventuele eigen woning.
  • Gezinssamenstelling: Het aantal personen in het huishouden van de gebruiker speelt een rol bij het vaststellen van de eigen bijdrage. Het idee hierachter is dat gezamenlijke huishoudens bepaalde kosten kunnen delen.

Data en cijfers: uitgaven Wmo en totaal eigen bijdragen Wmo

  • In 2017 waren de totale kosten van de Wmo ongeveer 2,9 miljard euro, terwijl mensen ongeveer 199 miljoen euro aan eigen bijdragen betaalden.
  • In 2021 stegen de totale kosten tot 3,7 miljard euro, en de eigen bijdragen waren ongeveer 271 miljoen euro.
JaarUitgaven Wmo hulp bij HuishoudenUitgaven Wmo Ondersteuning ThuisUitgaven Wmo Hulpmiddelen & DienstenTotale uitgaven WmoTotale eigen bijdragen Wmo
2017€ 938.409.000€ 1.389.135.000€ 541.954.000€ 2.869.500.017€ 199.107.438
2020€ 1.314.542.000€ 1.659.427.000€ 676.889.000€ 3.650.860.020€ 261.640.096
2021€ 1.398.843.000€ 1.690.088.000€ 661.529.000€ 3.750.462.021€ 271.195.239
2022€ 1.468.309.000€ 1.654.561.000€ 696.380.000€ 3.819.252.022€ 262.091.700

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84580NED 

De bovenstaande tabel laat zien dat zowel de totale kosten als de eigen bijdragen aan de Wmo stijgen gedurende de onderzochte periode. Deze stijgingen wijzen op een grotere financiële druk op het systeem en roepen vragen op over de duurzaamheid van de financiering.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erg belangrijk om mensen te helpen die dat nodig hebben. De groeiende vraag en kosten vragen om aandacht van beleidsmakers om ervoor te zorgen dat de Wmo haar doelen kan blijven bereiken. Het is cruciaal dat gemeenten blijven investeren en nadenken over financieringsmodellen om de kwaliteit en toegankelijkheid van de ondersteuning te waarborgen.


Meest gelezen