Heb je vragen, of wil je je verhaal kwijt? Stuur ons een e-mail

Wat te doen als je Wmo-aanvraag is afgekeurd?

Wat te doen als je Wmo-aanvraag is afgekeurd?

Je hebt een Wmo-aanvraag ingediend omdat je zorg of ondersteuning nodig hebt. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en deel te nemen aan de maatschappij. Maar wat als je aanvraag wordt afgekeurd? Dat kan een flinke tegenvaller zijn. We leggen je uit welke stappen je kunt nemen om toch de hulp te krijgen die je nodig hebt.

Redenen voor afkeuring van de Wmo

Een afwijzing van je Wmo-aanvraag kan verschillende oorzaken hebben, en het is cruciaal om te begrijpen waarom je aanvraag is afgekeurd. Dit is niet alleen belangrijk voor je eigen gemoedsrust, maar ook voor de eventuele vervolgstappen die je wilt nemen.

De meest voor de hand liggende reden is dat je mogelijk niet voldoet aan de criteria die de gemeente stelt. Deze criteria kunnen betrekking hebben op je gezondheidstoestand, je financiële situatie, of zelfs op de beschikbaarheid van andere vormen van hulp, zoals mantelzorg. Het is belangrijk om te weten dat elke gemeente eigen beleidsregels heeft voor het toekennen van Wmo-voorzieningen, dus wat in de ene gemeente geldt, hoeft niet per se in een andere gemeente ook zo te zijn.

Soms is een afwijzing het gevolg van onvolledige of onduidelijke informatie in je aanvraag. In zo'n geval kan het zijn dat de gemeente niet genoeg informatie heeft om de ernst van je situatie in te schatten. Als dit het geval is, is het vaak mogelijk om je aanvraag aan te vullen met de ontbrekende informatie en opnieuw in te dienen.

In andere gevallen kunnen er striktere redenen zijn voor de afwijzing, zoals beleidsregels of wettelijke bepalingen. Hierbij kan het gaan om zaken als inkomenstoetsen, of de beoordeling dat je situatie niet ernstig genoeg is om in aanmerking te komen voor Wmo-ondersteuning.

De reden voor de afwijzing staat meestal gedetailleerd beschreven in de afwijzingsbrief die je ontvangt. Lees deze brief zorgvuldig door en probeer te begrijpen welke specifieke redenen de gemeente heeft om je aanvraag af te wijzen. Het kennen van deze reden is de eerste, cruciale stap in het vinden van een oplossing, of dat nu het indienen van een bezwaar is, het aanvullen van je aanvraag, of het zoeken naar alternatieve vormen van ondersteuning.

Eerste stappen na de afkeuring

Het ontvangen van een afwijzingsbrief voor je Wmo-aanvraag kan als een klap aanvoelen. Maar het is belangrijk om niet bij de pakken neer te zitten. De afwijzingsbrief is je eerste bron van informatie en het startpunt voor je vervolgstappen.

Begin met het zorgvuldig doorlezen van de brief. Hierin staat meestal gedetailleerd beschreven waarom je aanvraag is afgekeurd. Het kan zijn dat de gemeente vindt dat je niet aan bepaalde criteria voldoet of dat er andere redenen zijn voor de afwijzing. Zorg dat je deze redenen goed begrijpt, want dat is cruciaal voor eventuele vervolgstappen.

Als de reden voor de afwijzing niet duidelijk is, of als je het er niet mee eens bent, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente. Vraag om een toelichting en maak indien nodig een afspraak om je situatie persoonlijk te bespreken. Je hebt ook het recht om je volledige dossier in te zien, dus maak daar gebruik van als je meer achtergrondinformatie nodig hebt.

Het kan ook nuttig zijn om een juridisch adviseur of maatschappelijk werker te raadplegen. Zij hebben ervaring met Wmo-aanvragen en kunnen je helpen met het interpreteren van de afwijzingsbrief. Ze kunnen je ook adviseren over je vervolgstappen, zoals het indienen van een bezwaarschrift of het zoeken naar alternatieve vormen van ondersteuning.

Het is normaal om teleurgesteld te zijn na een afwijzing, maar het is belangrijk om proactief te blijven. Door snel en doelgericht te handelen, vergroot je de kans dat je alsnog de hulp en ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

Bezwaar maken tegen de Wmo-afwijzing

Als je Wmo-aanvraag is afgekeurd, heb je het recht om bezwaar te maken. Dit is een belangrijke stap, maar het is ook een formele procedure die je serieus moet nemen. Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

 • Termijnen: het is cruciaal om te weten dat je meestal binnen zes weken na ontvangst van de afwijzingsbrief bezwaar moet maken. Deze termijn is wettelijk vastgelegd en als je te laat bent, wordt je bezwaar niet meer in behandeling genomen.
 • Inhoud van het bezwaarschrift: in het bezwaarschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met de afwijzing. Geef duidelijk aan op welke punten je bezwaar maakt en waarom. Onderbouw je argumenten zo veel mogelijk met feiten en documentatie.
 • Benodigde documentatie: zorg dat je alle relevante documenten meestuurt. Dit kunnen medische rapporten zijn, maar ook andere bewijsstukken die je situatie verduidelijken. Hoe completer je dossier, hoe sterker je staat.
 • Juridisch adviseur: het kan verstandig zijn om een juridisch adviseur in te schakelen. Deze kan je helpen bij het opstellen van het bezwaarschrift en je adviseren over de te volgen procedure. Sommige gemeenten hebben ook gratis juridisch advies voor mensen met een laag inkomen.
 • Procedure: na het indienen van je bezwaar zal de gemeente je uitnodigen voor een hoorzitting. Hier kun je mondeling toelichting geven op je bezwaar. Het is aan te raden om je ook hier goed op voor te bereiden, eventueel samen met je juridisch adviseur.
 • Vervolg: na de hoorzitting neemt de gemeente een nieuwe beslissing. Als je bezwaar gegrond wordt verklaard, zal je aanvraag opnieuw worden beoordeeld. Is dit niet het geval, dan kun je overwegen om in beroep te gaan bij de rechtbank.

Het maken van bezwaar is een proces met veel stappen en het is belangrijk om alle termijnen en deadlines in de gaten te houden. Een gemiste deadline kan betekenen dat je bezwaar niet wordt behandeld, dus wees hier alert op.

Wmo alternatieven in de buurt

Als je Wmo-aanvraag is afgekeurd, betekent dat niet dat je zonder hulp komt te zitten. Er zijn verschillende alternatieve routes die je kunt bewandelen om toch de ondersteuning te krijgen die je nodig hebt.

 • Vrijwilligerswerk in de buurt: Veel gemeenten en buurten hebben lokale initiatieven waar vrijwilligers hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Dit kan variëren van boodschappen doen tot klein tuinonderhoud. Informeer bij je gemeente of er dergelijke initiatieven zijn waar je gebruik van kunt maken.
 • Particuliere zorgverleners: Als de Wmo je niet kan helpen, zijn er particuliere zorgverleners die diensten aanbieden, variërend van huishoudelijke hulp tot persoonlijke verzorging. Houd er rekening mee dat de kosten hiervoor vaak hoger zijn en meestal niet worden vergoed door de zorgverzekering.
 • Online platforms: Er zijn diverse online platforms waar je hulp kunt vragen of aanbieden. Websites zoals WeHelpen.nl of NLvoorelkaar.nl brengen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden bij elkaar.
 • Familie en vrienden: Soms is het mogelijk om een beroep te doen op je sociale netwerk. Familieleden en vrienden zijn vaak bereid om te helpen waar ze kunnen, al is het maar tijdelijk.
 • Kerk of religieuze gemeenschap: Als je lid bent van een kerk of een andere religieuze gemeenschap, kun je daar soms ook terecht voor ondersteuning. Veel van deze gemeenschappen hebben een sociaal fonds of vrijwilligers die hulp bieden.
 • Zorgcoöperaties: In sommige regio's zijn zorgcoöperaties actief. Dit zijn organisaties die door bewoners zijn opgezet om zorg en ondersteuning in de eigen buurt te regelen. Ze bieden vaak diensten aan die vergelijkbaar zijn met die van de Wmo.
 • Subsidies en fondsen: Er zijn verschillende fondsen en subsidies waar je aanspraak op kunt maken voor specifieke hulpvragen. Dit zijn vaak tijdelijke oplossingen, maar kunnen een uitkomst bieden.

Door proactief te zijn en je opties te verkennen, kun je vaak meer hulp vinden dan je in eerste instantie misschien dacht. Het is de moeite waard om verschillende routes te onderzoeken en te kijken wat het beste bij jouw situatie past.

Andere manieren om aan specifieke voorzieningen te komen

Er zijn ook  andere manieren om gebruik te kunnen maken van specifieke voorzieningen: 

 • Huishoudelijke hulp: als de Wmo je niet kan helpen, zijn er particuliere bureaus die huishoudelijke hulp aanbieden. Deze zijn vaak wel duurder, maar je hebt meer vrijheid in het kiezen van je hulp.
 • Thuiszorg: er zijn verschillende particuliere thuiszorgorganisaties waar je terecht kunt voor zorg aan huis. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit deels.
 • Scootmobiel: je kunt een scootmobiel huren of kopen. Er zijn ook stichtingen die tweedehands scootmobielen aanbieden tegen een lagere prijs.
 • Regiovervoer: als alternatief voor Wmo-vervoer kun je kijken naar lokale taxi-diensten die gespecialiseerd zijn in vervoer voor ouderen en mensen met een beperking.
 • Traplift: er zijn bedrijven die trapliften verhuren. Ook kun je overwegen een tweedehands traplift aan te schaffen.
 • Aanpassingen badkamer: verschillende bedrijven bieden aanpassingen zoals beugels en antislipvloeren. Soms zijn er subsidies beschikbaar via andere kanalen dan de Wmo.
 • Boodschappendienst: sommige supermarkten en lokale organisaties bieden een boodschappendienst speciaal voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn.
 • Rolstoel: er zijn plekken waar je een rolstoel kunt huren voor een korte periode. Ook zijn er stichtingen die gebruikte rolstoelen aanbieden.
 • Wijkverpleging: als de Wmo je niet kan helpen, kun je kijken of wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet een optie is.
 • Persoonsalarmering: verschillende bedrijven bieden persoonsalarmeringssystemen aan. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit deels.

Alternatieve regelingen voor de Wmo 

Naast de Wmo zijn er andere regelingen die je mogelijk kunnen helpen.

 • Persoonsgebonden budget (pgb): Met een pgb kun je zelf je zorgverleners kiezen. Dit geeft je meer vrijheid maar vereist ook meer administratie. Het pgb is beschikbaar via verschillende wetten, waaronder de Wmo en de Zorgverzekeringswet.
 • Wet langdurige zorg (wlz): Als je intensieve, langdurige zorg nodig hebt, kun je een beroep doen op de wlz. Je hebt hiervoor een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
 • Participatiewet: Deze wet is er om mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben, aan het werk te krijgen. Je kunt bij je gemeente informeren naar de mogelijkheden.
 • Dagbesteding: Er zijn verschillende vormen van dagbesteding, van creatieve activiteiten tot sport en spel. Dit kan een goede oplossing zijn als je structuur en sociale contacten mist.

Conclusie: omgaan met een Wmo afkeuring

Een afgekeurde Wmo-aanvraag is een tegenvaller, maar het is niet het einde van de wereld. Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen en alternatieven die je kunt overwegen. Het belangrijkste is om proactief te zijn, je rechten te kennen en niet op te geven.


Meest gelezen