Heb je vragen, of wil je je verhaal kwijt? Stuur ons een e-mail

Leven met osteoporose? Ontdek hoe de Wmo kan helpen

Osteoporose: hoe kan ondersteuning van de Wmo jou helpen? 

Het is belangrijk dat iemand met osteoporose toegang heeft tot passende ondersteuning en voorzieningen die het dagelijks leven kunnen verbeteren. Gelukkig biedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitkomst. De Wmo is een Nederlandse wet die tot doel heeft mensen met een beperking of aandoening te ondersteunen, zodat jej zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. 

Ontdek de impact van osteoporose en de oplossingen van de Wmo

Osteoporose is een aandoening waarbij de botten brozer en zwakker worden. Dat vergroot  het risico op botbreuken. Deze aandoening treft voornamelijk oudere volwassenen, vooral vrouwen na de menopauze. In Nederland hebben naar schatting meer dan 800.000 mensen osteoporose. Als je vervolgens door osteoporose iets breekt, kan dat ernstige gevolgen hebben, zoals verminderde mobiliteit, pijn en verlies van onafhankelijkheid. Dagelijkse activiteiten zoals lopen, tillen en zelfzorg kunnen moeilijk worden.

Wmo uitgelegd: ondersteuning en voorzieningen 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die ervoor zorgt dat mensen met een beperking of aandoening de nodige ondersteuning en voorzieningen ontvangen om hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te bevorderen. De Wmo legt de nadruk op eigen kracht, preventie, compensatieplicht en maatwerkvoorzieningen. Eigen kracht betekent dat mensen eerst kijken naar wat ze zelf kunnen doen voordat ze aanspraak maken op ondersteuning. Preventie richt zich op het voorkomen van problemen en beperkingen. De compensatieplicht houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor het compenseren van beperkingen die mensen ervaren. Maatwerkvoorzieningen zijn oplossingen die individueel worden afgestemd op de behoeften van iemand met een beperking.

Ontdek welke ondersteuning en voorzieningen de Wmo biedt in het geval van osteoporose

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning en voorzieningen beschikbaar. Zoals het aanpassen van je woning, het verstrekken van hulpmiddelen zoals looprekken en rolstoelen, het regelen van thuiszorg en huishoudelijke hulp, en het bieden van individuele begeleiding. Deze diensten en hulpmiddelen kunnen je mobiliteit, veiligheid en zelfstandigheid vergroten. Neem contact op met de gemeente om de beschikbare opties en voorwaarden te bespreken.

Het individuele plan en maatwerkvoorzieningen bij osteoporose

Een belangrijk aspect van de Wmo is het individuele plan, ook wel bekend als het ondersteuningsplan. Dit plan wordt opgesteld in samenwerking met de patiënt en de gemeente. Het individuele plan is maatwerk en bevat de specifieke behoeften, doelen en gewenste ondersteuning. Het dient als leidraad voor de gemeente bij het bieden van de juiste voorzieningen en ondersteuning.

Samenwerken voor effectieve ondersteuning bij osteoporose

De samenwerking tussen iemand met osteoporose, de gemeente en andere relevante organisaties of zorgverleners is essentieel voor een effectieve ondersteuning. De gemeente speelt een centrale rol bij het verstrekken van de benodigde voorzieningen en het coördineren van de zorg. Andere betrokken partijen kunnen onder andere zorgverleners, fysiotherapeuten en ergotherapeuten zijn. Door goed samen te werken en informatie uit te wisselen, kan de ondersteuning optimaal worden afgestemd op je behoeften.

Praktische tips voor mensen met osteoporose en de Wmo-ondersteuning

  1. Raadpleeg je huisarts voor informatie over de behandeling van osteoporose.

2. Neem contact op met uw gemeente om te informeren naar de specifieke voorzieningen en ondersteuning die beschikbaar zijn onder de Wmo. Daar krijg je begeleiding bij het aanvraagproces.

3. Onderzoek ook andere mogelijke bronnen zoals patiëntenorganisaties en lokale initiatieven.

Wmo en osteoporose: verbeter uw levenskwaliteit met passende voorzieningen

De Wmo biedt waardevolle ondersteuning en voorzieningen voor mensen met osteoporose. Neem contact op met je  gemeente voor meer informatie en ondersteuning bij het aanvraagproces.


Meest gelezen