VIEF voor managers

VIEF in 4 stappen

VIEF sluit aan op de verschillende fases van gedragsontwikkeling en gaat er vanuit dat iedere fase van gedragsontwikkeling een specifieke aanpak vraagt, wat zich vertaalt in een modulaire aanpak: VIEF FUN, VIEF CHECK, VIEF DO en VIEF4EVER. Zowel op organisatie-, afdelings- als individueel niveau kijken we samen met u wat er nodig is om de vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren.

Fase 1 Bewust Vitaal VIEF FUN

Medewerkers en organisatie op een laagdrempelige en leuke manier bewust maken van het onderwerp gezondheid & vitaliteit. Wat is vitaliteit nu eigenlijk, wat betekent het voor mij en voor mijn organisatie?

Fase 2 Meten en weten VIEF CHECK

Medewerkers inzicht geven in hun eigen gezondheid en vitaliteit. Het management van de organisatie de klok gelijk laten zetten over wat verstaan wij nu onder vitaliteit.

Fase 3 Aan de slag VIEF DO

Veel gedrag is gewoonte gedrag. Het vraagt tijd en doorzettingsvermogen om dit te veranderen. Tijdens deze fase worden medewerkers ondersteund bij het behalen van hun vitaliteitdoelen. Het management wordt ondersteund bij hun rol in het realiseren van de vitaliteitsdoelen van de organisatie.

Fase 4 Blijven doen VIEF 4 EVER

Tijdens deze fase worden medewerkers ondersteund bij het verankeren van hun gezondheidsdoelen. Leidinggevenden en management zijn een belangrijke schakel bij het stimuleren van de borging van de gedragsverandering.