VIEF voor managers

VIEF Check: Meten & Weten

Met VIEF  CHECK krijgen medewerkers inzicht in hun gezondheid, leefstijl en inzetbaarheid. VIEF CHECK biedt handvatten aan medewerker en organisatie  om  vitaal en gezond gedrag te ontwikkelen.

VIEF CHECK is modulair opgebouwd. De basis van VIEF CHECK is de healthcheck. Afhankelijk van wat u wilt bereiken kan  de CHECK uitgebreid worden. 

De visie van VIEF is om aan de CHECK een terugkoppelingsgesprek met de vitaliteitscoach te koppelen. In dit gesprek krijgt de deelnemer handvatten om in actie te komen. 

Op organisatieniveau ontvangt u een anonieme groepsrapportage met een gezondheids &  leefstijlprofiel, veranderprofiel en adviezen voor het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers.

Na VIEF CHECK kunnen interventies inzet worden om actief aan de slag te gaan met vitaliteit en inzetbaarheid.

 

Heeft u interesse? 

bekijk download contact