VIEF organiseren

Onze aanpak

VIEF adviseert en ondersteunt bij het integreren van vitaliteit in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Dit vraagt om leiderschap en een cultuur waarin een open dialoog gevoerd kan worden over vitaliteit. VIEF in bedrijf werkt met een modulaire aanpak. Ons programma bestaat uit 4 stappen. Afhankelijk van uw behoefte kiest u voor volledige programma-ondersteuning, of voor begeleiding per afzonderlijke fase om zo te groeien naar een vitale organisatie.

Deze aanpak garandeert u

  • een eenduidige visie op het thema vitaliteit, dat bedrijfsbreed wordt gedragen
  • praktische instrumenten die afzonderlijk - of in samenhang - inzetbaar zijn
  • advies en ondersteuning wanneer dat nodig is, voor zolang het nodig is

Wij werken voor uw organisatie met een vast VIEF team in bedrijf. Zij zijn uw aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding. Zij doen dit op gezonde, energie gevende en duurzame manier.

Heeft u interesse? 

bekijk download contact

Fase 1

Bewust Vitaal De eerste stap is het in kaart brengen waar u als organisatie staat en waar u zich in kunt ontwikkelen. U kunt daarbij gebruikmaken van onze VIEF in bedrijfscan. De uitkomst van deze fase is dat u er zich van bewust bent welke mogelijkheden uw organisatie heeft om met vitaliteit aan de slag te gaan.

Fase 2

Uw vitale koers Deze fase is er op gericht om als management de klok gelijk te zetten. Wat verstaan wij onder vitaliteit, welke ambities hebben wij, zijn we tevreden met het huidige beleid of gaan we aan de slag met het verbeterpotentieel? Uitkomst is een gedragen doelstelling en een vitale koers vooruit.

Fase 3

VIEF aan de slag Het management wordt ondersteunt bij hun rol in het realiseren van de vitaliteitsdoelen van de organisatie. Belangrijke aspecten daarbij zijn voorbeeldgedrag en leiderschap tonen om de nieuwe koers te implementeren. Leidinggevenden hebben daarbij een centrale rol, zij staan dichtbij de medewerkers en kunnen de vitaliteitscultuur beïnvloeden. Met de VIEF programma’s, de vitaliteitsdialoog, energiek leidinggeven en het medewerkersprogramma VIEF IN 4 stappen bieden wij gerichte instrumenten om met uw organisatie aan de slag te gaan.

Fase 4

VIEF 4 EVER Dit is de meest belangrijke fase om goed vorm te geven. Wij gaan voor een duurzaam resultaat. In deze fase is alles erop gericht om er voor te zorgen dat u en uw medewerkers het zelf kunnen en wij onszelf overbodig maken. Voor medewerkers die ondersteuning nodig hebben bij het verankeren van hun vitaliteitsdoelen biedt VIEF vitaliteitscoaching. Met motiverende gespreksvoeringtechnieken worden medewerkers geprikkeld om doelen te formuleren waarin ze intrinsiek gemotiveerd worden om er zelf mee aan de slag te blijven gaan. Management en leidinggevende bieden we ondersteuning bij het periodiek monitoren van de voortgang en resultaten en het vertalen van managementinformatie naar beleid.