Bekijk VIEF

Vitaliteitscoaching VAR

Klantvraag

VAR is een innovatief denkende en werkende organisatie die zich primair richt op het omzetten van afval in grondstoffen, brandstoffen en andere bruikbare producten. De VAR heeft een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn de aanleiding geweest om VIEF te vragen om hun medewerkers te ondersteunen bij het bereiken van vitaliteitsverbetering.

Aanpak

Na het PMO is aan alle medewerkers vrijwillig een vitaliteitsgesprek met een vitaliteitscoach aangeboden. Tijdens dit oriënterende gesprek wordt de deelnemer bewust van de vitaliteitsthema’s die aandacht behoeven. Daarnaast is de motivatie tot verandering besproken in relatie tot het betreffende vitaliteitthema. Van hieruit faciliteert de vitaliteitcoach bij het maken van een persoonlijk vitaliteitplan met haalbare individuele doelen.

Medewerkers die gemotiveerd waren om aan de slag te gaan met het verbeteren van hun vitaliteit en hierin een ondersteuningsbehoefte hadden zijn in de gelegenheid gesteld om 6 maanden gecoached te worden door de vitaliteitscaoch om hun persoonlijke doelen te behalen.

De vitaliteitscoach werkt mee aan de uitvoering van het vitaliteit- en inzetbaarheidsbeleid van VAR en kan vanuit bevindingen en resultaten van het project de opdrachtgever adviseren over de ontwikkeling van het beleid en interventies.

 

Resultaat

  • Door de eerste screening worden alleen de gemotiveerde mensen begeleid door de vitalteitscoach
  • Medewerkers hebben een stok achter de deur, waardoor ze actief bezig zijn met het vitaliteitsplan
  • Na 3 maanden is al een verandering in gedrag terug te zien bij de medewerkers

 

“De vitaliteitcoach kan verschillende knelpunten oppakken die vanuit het PMO naar voren zijn gekomen, zowel op individueel als op groepsniveau. Op deze manier hebben we voor iedereen die dat wilde een gedegen vervolg kunnen geven aan de resultaten uit het PMO”


“Het is net dat steuntje in de rug dat ik nodig had”